Recensies

Servus heeft de afgelopen jaren enkele malen de pers gehaald. Klik op één van de recensies om hem te lezen:

Recensie van optreden in de "Vroolijke Frans" oktober 2011

Recensie concert Kunstpodium Maaskant eind 2009

Recensie CD Depen/Regen in het maandblad "Klassieke Zaken" augustus 2005

Stuk van Henk van Gelder over Nello Mirando in NRC op 27-12-2004 n.a.v. uitkomen CD Depen/Regen

Benefietconcert Diabetesfonds in de grote kerk van naarden (naarder Koerier)

Optreden in het Paleis van de Weemoed (Het Parool)

Kinderconcert voor het Grachtenfestival 2001 (NRC, lees de laatste twee kolommen)