CD’s

Servus heeft tot nu toe drie CD’s uitgebracht: in 1997 “Erös” met zang van Elena Zamfira, in 2002 “Mit Herz” met Nello Mirando en in 2004 “Depen/Regen”, een CD van Nello Mirando met Servus als het begeleidende orkest. Alle CD’s zijn weer verkrijgbaar!

Speciale aanbieding: 1 CD voor €10, 2 voor €15 en 3 voor € 20!! U krijgt een exemplaar van één van deze CD’s toegestuurd als u het bedrag van het aantal CD’s dat u wenst af te nemen plus €2,50 verzendkosten overmaakt op girorekening NL57TRIO0198403976 t.n.v. R.H. Aris te Amsterdam. Graag het gewenste verzendadres vermelden als dit niet al op de overschrijfkaart staat en hoeveel exemplaren u van welke CD wenst te ontvangen. Stuur een e-mail met het verzendadres als dit niet op de overschrijving past. Klik op één van de onderstaande links als u nummers van deze CD’s wilt beluisteren.